5 sierpnia 2022

Inicjatywa Biznesowa

Wejdź w świat biznesu

firma-budowlana

Umowa z firmą budowlaną

Budowa domu lub remont to spore nerwy dla właścicieli. Z jednej strony powodują je duże koszty, a z drugiej szereg formalności, którym trzeba podołać. Wynajęcie ekipy budowlanej, która spełni nasze oczekiwania też może nie być proste. Dobra firma budowlana Jawiszowice zwykle ma napięty grafik, ale warto poczekać nawet kilka miesięcy na sprawdzonego wykonawcę. Przeczytaj też, jaką umowę z nim podpisać, by uniknąć nieporozumień podczas wykonywania prac. To zabezpieczy wasze wzajemne interesy i będzie podstawą do egzekwowania prawa, jeśli pojawią się problemy.

Co powinna zawierać umowa z firmą budowlaną?

Przede wszystkim umowa musi być sporządzona pisemnie w dwóch równobrzmiących egzemplarzach. Im więcej szczegółów będzie zawierała, tym lepiej. Treść umowy trzeba przygotować wspólnie z właścicielem firmy – on będzie w stanie ocenić, ile realnie mogą zająć wszystkie roboty. Podsuwanie komuś gotowej umowy do podpisania, zwłaszcza z oderwanymi od rzeczywistości terminami, może nie wróżyć dobrze współpracy.

Umowa musi zawierać informacje na temat stron, które ją zawierają. Trzeba w niej także podać czas rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych. Jeśli mają one przebiegać zgodnie z określonym projektem, powinien on stanowić załącznik do umowy. Umowa musi też precyzować, jaki będzie całkowity koszt usług – jeśli pracy jest sporo, można sporządzić odrębnie kosztorys.

W dokumencie należy też zapisać, przy użyciu jakich materiałów wykonywane będą roboty. Warto podać także producenta i numery katalogowe użytych materiałów, jeśli wykonawca dysponuje katalogami. To pozwoli uniknąć nieporozumień na temat tego, że kolor wykończenia jest inny niż ustalany. Wszystkie zmiany trzeba potwierdzać dodatkowymi zapisami – mogą być dołączane do umowy.

Jeśli umowa zawiera poszczególne etapy prac wraz z terminami realizacji, po ukończeniu każdego z nich należy podpisać protokół potwierdzający. Powinien on zawierać informacje o ewentualnych usterkach.

Jak rozlicza się firma budowlana Jawiszowice?

Najczęstszą formą rozliczenia z firmą budowlaną jest płacenie za poszczególne etapy prac. Wielu wykonawców najpierw w formie zaliczki otrzymuje zapłatę na poczet używanych materiałów. To całkowicie normalne, bo firma budowlana Jawiszowice w ten sposób zabezpiecza się przed nierzetelnym inwestorem.

Zaliczka powinna być potwierdzona umową i można ją wypłacać po otrzymaniu do wglądu faktury za materiały budowlane.

Kara i rękojmia w umowie

Rzetelna firma budowlana nie będzie mieć problemu w tym, że umowa będzie zawierała zapisy o karze za niedotrzymanie postanowień umowy oraz rękojmi za ujawnione wady. Wbrew pozorom dobra umowa to zabezpieczenie dla obu stron. Jeśli inwestor nie zapłaci w terminie za wykonany etap robót, firma ma prawo dochodzić swoich praw. Gdy prace wyraźnie się opóźniają, inwestor także jest zabezpieczony.