5 sierpnia 2022

Inicjatywa Biznesowa

Wejdź w świat biznesu

Współczesne technologie bezwykopowe – korzyści dla inwestora

Modernizacje i remonty infrastruktury podziemnej, choć bezwzględnie konieczne, zawsze powiązane są ze znacznymi utrudnieniami na powierzchni. Szczególnie uciążliwe jest to w dużych miastach, gdzie taka infrastruktura przebiega w zabudowanych na różne sposoby terenach. Technologie bezwykopowe to pomysł na zminimalizowanie uciążliwości z tym związanych.

Technologie bezwykopowe czyli?

Terminem tym określa się sposoby i metody wykorzystywane w pracach przy budowie i remontach instalacji oraz innych obiektów podziemnych. Sieci kanalizacyjne, gazowe, światłowody – to tylko mała część tego, co może znajdować się po ziemią. Mocno zurbanizowane miasta z ogromnymi halami produkcyjnymi, zabytkowe starówki, parki, chodniki i ulice – to wszystko kryje pod sobą całą sieć różnorakiej infrastruktury. Technologie bezwykopowe pozwalają zmniejszyć dużą część z powodowanych tymi pracami uciążliwości dla mieszkających i przemieszczających się tam ludzi. Tradycyjne metody są bardzo inwazyjne. Powodują bezwzględne uszkodzenia nawierzchni, a czasem i budynków, na bardzo długich odcinkach. Często trzeba zamknąć cały obszar dla ruchu samochodowego, a nawet pieszych. Technologie bezwykopowe pozwalają w znacznym stopniu to ograniczyć.

Korzyści dla inwestora i nie tylko

Nowoczesne technologie bezwykopowe to realne korzyści dla inwestora oraz zwykłych użytkowników tych miejsc. Wynikają one przede wszystkim z tego, że zostaje zminimalizowana ilość robót ziemnych. Dzięki temu fizyczna ingerencja w infrastrukturę powierzchniową jest niewielka. Drogi, chodniki, budynki, parki pozostają nienaruszone, nie ingeruje się również w znacznym stopniu w ruch uliczny. Roboty są realizowane niezależnie od warunków atmosferycznych, możliwe są również przy wysokiej wodzie gruntowej. Skraca się czas całej inwestycji, a co za tym idzie, również czas pracy zatrudnionych pracowników. Warunki pracy są w dużym stopniu bezpieczniejsze dla całej ekipy robotniczej. Technologie bezwykopowe to zdecydowana oszczędność czasu oraz środków finansowych.

Technologie bezwykopowe w pigułce

Jedyne wykopy, jakie powstają przy zastosowaniu tych technologii, to głównie komora startowa i odbiorcza. Ciąg rur i kabli wprowadza się całkowicie po ziemią. Główne metody w technologiach bezwykopowych:

– mikrotunelowanie,
– przeciski pneumatyczne przebijakiem, tzw. kretem,
– pneumatyczne wbijanie rur stalowych,
– przewierty sterowane i wiercenia kierunkowe.

Przy wyborze metody bezwykopowej bierze się pod uwagę różnorodne parametry, m.in. długość, grunt, poziom wody, materiał wbudowanego rurociągu itd.